Khắc phục lỗi sai ngày tháng năm khi tiến hành Mail merge

Rate this item
(0 votes)

Khi tiến hành soạn thảo Mail Merge một thư mời có dữ liệu được đưa vào từ file Excel có chứa ngày tháng năm như hình dưới đây, có thể bạn sẽ gặp trường hợp ngày tháng sau khi import từ Excel sang thì sẽ bị lỗi

 

Mail Merge

 

Lỗi thường gặp khi đưa ngày tháng năm vào, thay vì hiện thị dạng dd/mm/yyyy thì sẽ hiện thị thành dạng mm/dd/yyyy, có trường hợp hiện thị ra dạng số chứ không phải ngày tháng năm.

Khi gặp trường hợp đó bạn chỉnh sửa ngày tháng năm lại theo đúng định dạng dd/mm/yyyy trong Control Panel nếu không được hãy làm theo cách sau:

Nhấp chuột phải vào date merge field và chọn Edit FieldMail Merge

 

Một cửa sổ mới hiện ra: click chọn mục Field Codes

Mail-Merge2.png


Sau đó thêm vào cho giống định dạng sau đây là được    { MERGEFIELD DateField \@ "dd/MM/yyyy" }

 

Mail-Merge3.png

 

Một cách khác để khắc phục trường hợp đó là khi nhập liệu ngày tháng năm trong Excel ta thêm dâu ' ở trước để chuyển thành dạng Text sẽ tránh được lỗi đó.

Read 718 times Last modified on Thursday, 30 May 2013 18:49